Ti Guan Yin Aged 1985

99

Euro / 100 Gramm

China (Fujian)