Mingjian Rou Gui 1999

96

Euro / 100 Gramm

Formosa [Taiwan]