top of page

China und Taiwan

 

Nr.

3034

Anji Bai Cha

38.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

375

B(P)ilo Chun

35.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

370

China Mao Feng, bio

7.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

352

Gu Zhang Mao Jian, bio

11.5

Euro / 100 Gramm

Nr.

361

Gunpowder "Temple of Heaven", bio

5.45

Euro / 100 Gramm

Nr.

341

Gunpowder, bio

4.75

Euro / 100 Gramm

Nr.

3032

Huang Shan Mao Feng

39.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

1100

Hui Long

13.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

389

Lao Shan Green

36.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

3014

Long Jing Jipin Grade

150

Euro / 100 Gramm

Nr.

3036

Long Jing Premium - Imperial Dragon Well

39.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

509

Lotus

11.95

Euro / 100 Gramm

Lotus-Note

Nr.

3108

Lu An Gua Pian

15.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

344

Lung Ching 1st Grade, bio

15.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

343

Lung Ching, bio

9.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

357

Mao Feng Dongzhai, bio

12.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

346

Nebel- und Wolkentee, bio

5.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

349

Pi Lo Chun, bio

7.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

367

Purple Tea

13.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

903

Sencha, bio - entkoffeiniert

7.35

Euro / 100 Gramm

entkoffeiniert

Nr.

3001

Tai Mu Long Zhu, bio

14.95

Euro/ 100 Gramm

aus Fujian, Zhenghe

Nr.

363

Tai Ping Hou Kui, bio

24.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

332

White Hair Special

9.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

345

White Monkey

12.95

Euro / 100 Gramm

Nr.

3099

Wilde Teeknospen

10.95

Euro / 100 Gramm

aus Yunnan

Nr.

5020

Wu Lu, bio

15.95

Euro / 100 Gramm

bottom of page