top of page

Gyokuro Yamashita Kyô-midori

200

Euro / 100 Gramm

Yamashita, die Legende unter den Tee-Meistern; Uji, Kyoto

bottom of page